SIFAT ALLAH, SIFAT WAJIB ALLAH DAN DALIL SIFAT 20

SIFAT ALLAH, SIFAT WAJIB ALLAH DAN DALIL SIFAT 20, Keutamaan dan Manfaat DZIKIR LAA ILAAHA ILLALLAH 100 X SEHARI

SIFAT ALLAH, SIFAT WAJIB ALLAH DAN DALIL SIFAT 20

Wajib mempercayai akan sifat-sifat Allah yang 2 puluh dan Penting diketahui juga sifat-sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat yang mustahil bagi Allah Adalah lawan untuk sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah terbahagi untuk 4 bahagian yaitu Nafsiah, Salbiah, Ma’ani dan Ma’nawiah.

SIFAT ALLAH, SIFAT WAJIB ALLAH DAN DALIL SIFAT 20

A. SIFAT-SIFAT WAJIB ALLAH

Sifat-Sifat Wajib Allah ialah sifat yang pasti ada pada Allah. Berikut ialah hurain ringkas akan sifat-sifat Allah yang wajib :

[1] SIFAT PERTAMA : WUJUD (وجود – ADA) lawannya ‘Adam (عدم – Tidak ada).

Adanya Allah itu bukan kerana ada yang mengadakanNya atau menciptakanNya. Tetapi Allah itu ada dengan zat-Nya sendiri.

 • Dalil Aqli sifat Wujud:

Adanya semesta alam yang kita lihat telah cukup dijadikan selaku argumentasi adanya Allah, karena tidak masuk akal seandainya ada sesuatu yang dibuat tanpa ada yang membuatnya.

 • Dalil Naqli sifat Wujud:

اللهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

“Allahlah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada diantara keduanya dalam (waktu) enam hari.” (AS-Sajdah :4)

{قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ … قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

Katakanlah: “Siapatah Tuhan langit dan bumi?” Jawabnya: “Allah”. …..” Katakanlah: “Allah ialah Pencipta segala sesuatu dan Dia-lah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa”(Ar-Ra’du : 16)

[2] SIFAT KEDUA : QIDAM (قدم – DAHULU/AWAL) lawannya Huduth (حدوث – Baru/Ada awalnya).

Sifat Allah ini menandakan bahawa Allah swt selaku Pencipta, lebih dahulu ada dan mendahului daripada adanya semesta alam dan isinya yang Dia ciptakan.

 • Dalil Aqli sifat Qidam :
  Seandainya Allah tidak Qadim, mesti Allah huduth (baru-tercipta), karena tidak ada penengah antara qadim dan hadith. Kalau Allah huduth (baru-tercipta), maka mesti memerlukan muhdith (yang membikin). Misalnya A, dan muhdith A mesti memerlukan untuk Muhdith yang lain, misalnya B. Lantas muhdith B mesti memerlukan muhdisth yang lain juga, misalnya C. Begitulah seterusnya.

Apabila tiada hujungnya, maka dikatakan tasalsul (kejadian berantau), dan apabila yang hujung memerlukan untuk Allah, maka dikatakan daur (kejadian berputar). Masing-masing dari tasalsul dan daur ialah mustahil menurut akal. Maka saban yang mengakibatkan tasalsul dan daur, yaitu huduthnya Allah ialah mustahil, maka Allah wajib bersifat Qidam.

 • Dalil Naqli sifat Qidam :

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ

“Dialah yang awwal dan yang akhir Yang Zahir dan yang bathin.” (Al-Hadid : 3)

[3] SIFAT KETIGA : BAQA’ (بقاء – KEKAL) lawannya Fana (فناء – Rosak/Musnah).

Allah Kekal dan Abadi Selamanya, Kekalnya Allah SWT tidak berkesudahan

 • Dalil Aqli sifat Baqa’ :

Seandainya Allah tidak wajib Baqa’ iaitu kalau Allah tiada, maka tidak akan disifati selaku Qidam. Adapun sifat Qidam tidak boleh dihilangkan dari Allah berdasar dalil yang sudah diterangkan dalam sifat Qidam.

 • Dalil Naqli Sifat Baqa’ :

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

“Tiap sesuatu akan binasa (lenyap) kecuali Zat-nya.” (Qasas :88)

وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

“Dan tetap kekal Zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.” (Ar-Rahman : 27).

[4] SIFAT KEEMPAT : MUKHALAFATUHU LILHAWADITH (مخالفته للحوادث – BERBEZA DENGAN CIPTAANNYA/MAKHLUKNYA) lawannya Mumathalatu Lilhawadith (مماثلته للحوادث – Menyerupai makhluknya).

Sifat ini memperlihatkan bahwa Allah SWT berbeza dengan hasil ciptaan-Nya.

 • Dalil Aqli sifat Mukhalafatuhu lil Hawadith :

Kalau kita menjelaskan bahawa Allah menyerupai makhluknya, nescaya Allah ialah baru (Hadith), sedangkan sifat baru bagi Allah ialah mustahil.

 • Dalil Naqli sifat Mukhalafatuhu lil Hawadith :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha Menguping lagi Maha Menyaksikan.” (Asy-Syura :11)

[5] SIFAT KELIMA : QIYAMUHU BINAFSIHI (قيامه بنفسه – ALLAH BERDIRI SENDIRI) lawannya Qiyamuhu biGhairih (قيامه بغيره – BerdiriNya dengan yang lain).

Ertinya bahawa Allah SWT itu berdiri dengan zat sendiriNya tanpa memerlukan sokongan yang lain. Kewujudan Allah SWT itu ada dengan sendirinya, tidak ada yang meng-adakanNya atau menciptakanNya. Contohnya, Allah SWT menciptakan alam semesta ini kerana kehendak sendiriNya tanpa meminta pertolongan untuk sesiapa pun.

 • Dalil Aqli sifat Qiyamuhu Binafsihi :

Seandainya Allah memerlukan tempat atau pencipta, maka Allah ialah “sifat”. Seperti kelir putih (sifat), memerlukan benda (untuk bertempat), apa bila benda itu hilang maka kelir putih pun akan ikut hilang. Dan itu ialah mustahil bagi Allah..

 • Dalil Naqli Sifat Qiamuhu Binafsihi :

إِنَّ اللهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Sesungguhnya Allah sungguh-sungguh Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari alam semesta.” (Al-Ankabut :6)

[6] SIFAT KEENAM : WAHDANIYYAH (وحدانية – TUNGGAL/ESA) lawannya Ta’addud (تعدد – Lebih dari 1).

Ertinya bahawa Allah SWT ialah Tuhan Yang Maha Esa – iaitu Esa zat-Nya, sifat-Nya, mahupun perbuatanNya.

 • Dalil Aqli Sifat Wahdaniyyah :

Pengertian “Esa zat-Nya” memberi maksud bahawa zat Allah SWT itu bukanlah hasil dari penjumlahan, perkiraan atau penyatuan 1 unsur dengan unsur yang lain menjadikanNya 1. Berbeza dengan makhluk, makhluk diciptakan dari bermacam unsur. Seperti wujudnya manusia ada tulang, daging, kulit dan seterusnya.

Pengertian “Esa sifat-Nya” memberikan maksud bahawa seluruh sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah SWT tidak sama dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk-Nya seperti marah, malas dan sombong.

Pengertian “Esa perbuatan-Nya” memberi maksud bahawa perbuatan Allah SWT akan sesuatu tidak dicampuri oleh apa-apa pun perbuatan makhluk dan tanpa memerlukan proses atau perjalanan waktu. Allah SWT berbuat sesuatu kerana kehendak-Nya sendiri tanpa ada yang menyuruh dan mencegah.

 • Dalil Naqli Sifat Wahdaniyyah :

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللهُ لَفَسَدَتَا

“Seandainya di langit dan dibumi ada tuhan-tuhan selain Allah, nescaya langit dan bumi akan rosak.” (Al-Anbiya : 22).

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

“Katakanlah: “Dia-lah Allah, yang Maha Esa. Allah ialah Tuhan yang Mengandalkan kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia.” (Al-Ikhlas : 112).

[7] SIFAT KETUJUH : QUDRAT (قدرة – BERKUASA) lawannya ‘Ajzu (عجز – Lemah/Tidak sanggup berbuat apa–apa).

BACA JUGA :   Hukum Mengunyahkan Makanan untuk Bayi waktu Puasa

Kekuasaan Allah SWT ke atas segala sesuatu itu ialah mutlak. Tidak ada batasnya dan tidak ada yang membatasi, baik kepada zat-Nya sendiri maupun kepada makhluk-Nya. Berbeza dengan kekuasaan manusia yang ada batasnya dan ada yang membatasi.

 • Dalil Aqli sifat Qudrat :

Adanya tercipta alam semesta. Kalau Allah tidak berkemampuan, nescaya Allah lemah (‘Ajzun), dan apabila Allah lemah, maka tidak akan sanggup menciptakan makhluk sedikitpun.

 • Dalil Naqli sifat Qudrat : إِنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

“Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu.” (Al-Baqarah : 20)

[8] SIFAT KEDELAPAN : IRADAT (إرادة – BERKEHENDAK) lawannya Karahah (كراهه – Terpaksa).

Allah SWT menciptakan alam beserta isinya atas kehendak-Nya sendiri, tanpa ada paksaan dari pihak lain atau campur tangan dari sesiapa pun. Segala apa yang Allah SWT kehendaki, pasti terjadi. Begitu juga pada segala apa yang Allah SWT tidak kehendaki, pasti tidak akan terjadi.

Berbeza dengan kehendak atau kemahuan manusia. Tiap-tiap keinginan manusia kalau tanpa disertai dengan kehendak Allah SWT, pasti keinginan itu tidak terwujud. Perkara ini memperlihatkan bahawa manusia mempunyai keterbatasan, sedangkan Allah SWT mempunyai kehendak yang tidak terbatas.

 • Dalil Aqli sifat Iradat :

Adanya alam semesta. Seandainya Allah tidak bersifat berkehendak, nescaya bersifat terpaksa (karahah), dan kalau Allah bersifat terpaksa, maka Allah tidak akan disifati Qudrat (berkuasa). Maka dengan tidak mensifatkan Allah dengan sifat Qudrat (berkuasa) ialah mustahil. Kalau Allah tidak berkuasa, ia akan mengakibatkan lemahnya Allah, sedangkan lemahnya Allah ialah mustahil kerana tidak akan sanggup menciptakan makhluk sedikitpun.

 • Dalil Naqli sifat Iradat :

إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ

“Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana kepada apa yang Dia kehendaki.” (Hud :107)

[9] SIFAT KESEMBILAN : ILMU (علم – MAHA MENGETAHUI) lawannya Jahl (جهل – Bodoh).

Allah SWT mempunyai pengetahuan / kepandaian yang amat sempurna. Ilmu Allah SWT tidak terbatas dan tidak pula dibatasi. Allah SWT mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik yang tampak maupun yang ghaib, bahkan apa yang dirahsiakan didalam hati manusia sekali pun.

Bukti kesempurnaan ilmu Allah SWT ialah andaikan air laut yang dijadikan tinta untuk mecatat kalimat-kalimat Allah SWT. Maka tidak akan habis tertulis kalimat-kalimat tersebut walaupun dengan hitungan total air laut yang banyak itu.

Kita sering kagum atas kecerdasan dan ilmu yang dipunyai orang-orang pandai di dunia ini. Kita juga takjub akan keindahan dan kecanggihan tekhnologi yang diciptakan oleh manusia. Sedarkah kita bahawa ilmu tersebut hanyalah sebahagian kecil sahaja yang diberikan Allah SWT untuk kita?

 • Dalil Aqli sifat Ilmu :

Seandainya Allah jahl (Bodoh) pasti Allah tidak berkehendak (Iradat).
Mustahil Allah tidak berkehendak (Iradat) kerana Allah akan jadi tidak berkuasa (‘Ajzu). Mustahil kalau Allah tidak disifati dengan sifat Berkuasa (Qudrat), kerana ia akan mengakibatkan Allah selaku lemah. Adapun lemahnya Allah ialah perkara yang mustahil kerana kalau Allah lemah, Allah tidak akan sanggup mencipta sebarang makhluk.

 • Dalil Naqli sifat Ilmu :

وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan dia maha mengetahui segala sesuatu.” (Al Hadid : 3)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk engkau dan dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dan dia Maha mengetahui segala sesuatu”. (Al-Baqarah : 29).

[10] SIFAT KESEPULUH : HAYAT (حياة – HIDUP) lawannya Maut (الموت – Mati).

Hidupnya Allah tidak ada yang menghidupkannya melainkan hidup dengan zat-Nya sendiri kerana Allah Maha Sempurna, berbeza dengan makhluk yang diciptakan-Nya.

Contohnya :
Manusia Penting untuk perkara yang menghidupkan seperti keperluan untuk makanan, minuman, tidur, dan sebagainya. Akan tetapi hidupnya Allah SWT tidak memerlukan seluruh itu. Allah SWT hidup selama-lamanya, tidak akan mengalami kematian bahkan tidak pula rasa mengantuk.

 • Dalil Aqli sifat Hayat

Seandainya Allah Maut (Mati), pasti Allah tidak Berkuasa (Qudrat), tidak Berkehendak (Iradat) dan tidak Maha Mengetahui (‘Ilmu), maka sifat Maut (Mati) bagi Allah ialah mustahil.

 • Dalil Naqli sifat Hayat :

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ

“Dan bertakwalah untuk Allah yang hidup yang tidak mati.” (Al-Furqan : 58)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

“Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya).” (Al-Baqarah : 255).

[11] SIFAT KESEBELAS : SAMA’ (سمع – MENDENGAR) lawannya Shamam (الصمم – Tuli).

Allah SWT menguping saban suara yang ada di alam semesta ini. Tidak ada suara yang terlepas dari pendengaran Allah SWT walaupun suara itu lemah atau perlahan, seperti suara bisikan hati dan jiwa manusia. Pendengaran Allah SWT berbeza dengan pendengaran mahluk–Nya kerana tidak terhalang oleh suatu apapun, sedangkan pendengaran mahluk-Nya dibatasi ruang dan waktu.

 • Dalil Aqli sifat Sama’ :

Tidak masuk akal kalau Allah tidak menguping. Kalau Allah tidak Maha Menguping (Samaa’), maka telah tentu Allah bukan Maha Mengetahui (Ilmu), sedangkan Allah jauh dari sifat kekurangan tersebut.

 • Dalil Naqli sifat Sama’ : وَاللهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ”Dan Allah-lah Yang Maha Menguping lagi Maha Mengetahui” (Al-Maidah :76)

وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

“dan Dia-lah yang Maha menguping dan Menyaksikan.”(Asy-Syura :11).

[12] SIFAT KEDUA-BELAS : BASAR (بصر – MELIHAT) lawannya Al-Umyu (العمي – Buta).

Allah SWT menyaksikan segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Penglihatan Allah bersifat mutlak, iaitu tidak dibatasi oleh jarak (jauh atau dekat) dan tidak dapat dihalangi oleh dinding (tipis atau tebal). Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, kecil maupun besar, sama ada boleh dilihat atau tidak boleh dilihat oleh manusia, pasti semuanya dilihat oleh Allah SWT.

 • Dalil Aqli sifat Basar :

Ini ialah 1 sifat yang tetap ada yang qadim lagi azali pada zat Allah Swt. Allah Swt wajib bersifat Maha Menyaksikan (Basar) pada perkara yang dapat dilihat oleh manusia ataupun tidak, jauh atau dekat, jelas atau gelap, zahir atau tersembunyi dan sebagainya. Dengan memahami sifat besar Allah SWT, hendaknya kita senantiasa berhati-hati dalam segala perbuatan kita. Mungkin kita boleh berbohong untuk manusia, akan tetapi kita tidak akan boleh berbohong untuk Allah SWT.

 • Dalil Naqli sifat Basar :
BACA JUGA :   Ngaku sebagai Jubir Hizbut Tahrir, Yusanto Kembali Dipolisikan

وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

”Dan Allah maha Menyaksikan apa yang engkau kerjakan.” (Al-Baqarah: 265)

[13] SIFAT KETIGA-BELAS : KALAM (كلام – BERBICARA/BERFIRMAN) lawannya Bukmu (البكم – Tidak berfirman/tidak boleh berbicara).

 • Dalil Aqli sifat Kalam :

Bersifat Kalam memberi maksud bahawa Allah SWT berfirman dalam kitab-Nya yang diturunkan untuk para Nabi dan Rasul-Nya. Perbincangan Allah SWT telah tentu tidak sama dengan pembahasan manusia kerana Allah SWT tidak ber-organ seperti lidah dan mulut yang mana dipunyai oleh manusia.

Allah SWT berbicara tanpa mempergunakan alat-alat pembantu dalam bentuk apa pun kerana sifat kalam Allah SWT amat sempurna. Selaku bukti ialah adanya wahyu Allah SWT berupa Al-Qur’an yang diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab Allah yang diturunkan untuk para Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW.

 • Dalil Naqli sifat Kalam : وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا

”Dan Allah berkata untuk Musa dengan 1 perkataan yang gamblang” (An-Nisa’ :164)

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ

“Dan tidak mungkin bagi seorang manusia pun bahawa Allah berkata-kata dengan dia kecuali wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki . Sesungguhnya Dia Maha Tinggi lagi Maha Bijaksana.” (Asy-Syura : 51)

Oleh kerana itu, kita selaku hamba Allah SWT hendaknya membiasakan diri mengucapkan kalimat-kalimat tayyibah (kata-kata yang mulia) seperti tatkala kita berbuat salah, maka segeralah membaca istighfar.

[14] SIFAT KEEMPAT-BELAS : KAUNUHU QADIRAN (كونه قادرا – KeadaanNya Yang Berkuasa) lawannya Kaunuhu ‘Ajizan (كونه عاجزا – KeadaanNya yang lemah)

 • Dalil Aqli sifat Kaunuhu Qadiran:

Ini ialah sifat wajib bagi Allah kerana adanya sifat Qudrat (berkuasa) pada zat Allah. Sifat Kaunuhu Qadiran berlainan dari sifat Qudrat kerana Qudrat bererti Allah SWT berkuasa sedangkan sifat Kaunuhu Qadiran ialah sifat yang memperihalkan adanya Qudrat (kuasa) Allah itu pada zat Allah. Lawannya ialah Kaunuhu ‘Ajizan yang memberi maksud keadanNya yang lemah. Mustahil Allah bersifat dengan kondisi yang lemah.

 • Dalil Naqli sifat Kaunuhu Qadiran :

إِنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
“Sesungguhnya Alllah berkuasa atas segala sesuatu“ (Al-Baqarah :20).

[15] SIFAT KELIMA-BELAS : KAUNUHU MURIDAN (كونه مريدا – KeadaanNya Yang
Menghendaki dan menentukan tiap-tiap sesuatu) lawannya Kaunuhu Mukrahan (كونه مكرها – KeadaanNya yang terpaksa).

 • Dalil Aqli sifat Kaunuhu Muridan :

Kondisi Allah SWT yang berkehendak ialah sifat wajib kerana adanya sifat Iradat (berkehendak) bagi zat Allah. Lawannya ialah Kaunuhu Mukrahan yang membawa erti kondisi Allah yang terpaksa. Mustahil kondisi Allah itu terpaksa kerana wujudnya sifat Allah SWT yang berkehendak. Contoh : Allah SWT berkehendak atas nasib dan takdir manusia.

 • Dalil Naqli sifat Kaunuhu Muridan :

إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ

“Sesungguhnya Tuhanmu Maha Melakukan apa yang Dia kehendaki“ (Hud :107)

[16] SIFAT KEENAM-BELAS : KAUNUHU ‘ALIMAN (كونه عالما – KeadaanNya Yang Mengetahui akan Tiap-tiap sesuatu) lawannya Kaunuhu Jahilan (كونه جاهلا – KeadaanNya yang bodoh)

 • Dalil Aqli sifat Kaunuhu ‘Aliman :

Kondisi Allah SWT yang mengetahui segala hal yang sudah terjadi mahupun yang belum terjadi, Allah juga mengetahui isi hati dan fikiran manusia.

 • Dalil Naqli sifat Kaunuhu ‘Aliman :
  وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Dan Alllah Maha Mengetahui sesuatu“ (An Nisa’ :176)

[17] SIFAT KETUJUH-BELAS : KAUNUHU HAYYAN (كونه حيا – KeadaanNya Yang Hidup) lawannya Kaunuhu Mayitan (كونه ميتا – KeadaanNya yang mati)

 • Dalil Aqli sifat Kaunuhu Hayyan :

Allah ialah Zat Yang Hidup, Allah tidak akan pernah mati, tidak akan pernah tidur ataupun lengah.

 • Dalil Naqli sifat Kaunuhu Hayyan :

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ
“Dan bertakwalah untuk Allah yang hidup kekal dan yang tidak mati“ (Al-Furqan :58)

[18] SIFAT KEDELAPAN-BELAS : KAUNUHU SAMI’AN (كونه سميعا – KeadaanNya Yang Menguping) lawannya Kaunuhu Asamma (كونه أصم – KeadaanNya yang pekak).

 • Dalil Aqli sifat Kaunuhu Sami’an :
  Allah menguping pembahasan manusia, permintaan atau doa hambaNya.
 • Dalil Naqli sifat Kaunuhu Sami’an : وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Allah Maha Menguping dan Maha Mengetahui“ (Al-Baqarah : 256).

[19] SIFAT KESEMBILAN-BELAS : KAUNUHU BASIRAN (كونه بصيرا – KeadaanNya Yang Menyaksikan akan tiap-tiap yang Maujudat, benda yang ada) lawannya Kaunuhu A’ma ( كونه أعمى – KeadaanNya yang buta).

 • Dalil Aqli sifat Kaunuhu Basiran :

Allah menyaksikan gerak-gerik kita. Oleh kerana itu, hendaknya kita senantiasa berbuat baik.

 • Dalil Naqli sifat Kaunuhu Basiran :

وَاللهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Dan Allah Maha Menyaksikan apa yang engkau kerjakan“ (Al-Hujurat :18)

[20] SIFAT KEDUA-PULUH : KAUNUHU MUTAKALLIMAN (كونه متكلما – KeadaanNya Yang Berbicara) lawannya Kaunuhu Abkam (كونه أبكم – KeadaanNya yang bisu)

 • Dalil Aqli sifat Kaunuhu Mutakalliman :

Allah tidak bisu. Allah berbicara atau berfirman melalui ayat-ayat Al-Quran. Bila Al-Quran jadi pedoman hidup kita, maka kita sudah patuh dan tunduk kepada Allah swt.

 • Dalil Naqli sifat Kaunuhu Mutakalliman :

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ

“Dan tatkala Musa Hadir untuk (munajat dengan Kami) pada waktu yang sudah Kami tentukan dan Tuhan sudah berfirman (langsung) kepadanya, berkatalah Musa: “Ya Tuhanku, nampakkanlah (diri Engkau) kepadaku agar saya dapat menyaksikan untuk Engkau”
(al-A’raf : 143)

MAKLUMAT PENTING:

“Penting diketahui bahawa Ahl al-Sunnah Wa al-Jama`ah tidak membataskan sifat-sifat Allah untuk 2 puluh kerana sifat 2 puluh itu ialah sifat Zat Allah yang jadi syarat ketuhanan.

Adapun sifat-sifat Allah yang lain ialah sifat af’al (sifat yang berhubungan perbuatan) Allah ta`ala. Dan sifat-sifat af’al Allah itu jumlahnya banyak serta tidak terbatas.”

Sebarkan.

Recommended For You

About the Author: admin

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *