Kategori
Berita Islam

Teks Syiir Istighfar Gesang Istiqamah (Jawa)

Ilustrasi lagu syiir Jawa Gesang Istiqomah.

Warta Batavia – Berikut ini ialah teks syiir Bahasa Jawa yang populer di masarakat pedesaan Jawa zaman dahulu.

Ya Alloh Gusti kita nyuwun saget gesang istiqomah

Ya Alloh Gusti kita nyuwun mbenjang pejah khusnul qotimah

Ya Alloh Gusti kita nyuwun pinaringan ilmu manfaat

Kangge ibadah lan tho’at nindaaken hukum syari’at

Ya Alloh Gusti kita nyuwun pinaringan panjang umur

Kangge ibadah lan syukur ndunya akhirat sageta makmur

Ya Alloh Gusti kita nyuwun anak sholeh kang gelem ndunga

Manut syari’ate agama tuntunane wali sanga

Ya Alloh Gusti kita nyuwun rizki agung halal barokah

Kangge jariyah shodaqoh kangge ziarah medinah mekkah

Ya Alloh Gusti kita nyuwun dadi wong sugih kang gelem zakat

Ngedalaken bandha kanti mufakat ugi mbantu masarakat

Ya Alloh Gusti kita nyuwun ridho iklash shobar manah

Tentrem ayem tumakninah ngibadahe saget genah

Ya Alloh Gusti kita nyuwun pinaringan bening ing fikir

Kangge maca qur’an lan dzikir nafsu syetan sageta nyingkir

Ya Alloh Gusti kita nyuwun saget khusyu’ nalika sholat

Awal wektu ampun telatndunya akhirat mundak kuwalat

Ya Alloh Gusti kita nyuwun dadi anak kang ahli bekti

Bapak ibu ingkang ngrumati andidik mimpin kanti setiti

Ya Alloh Gusti kita nyuwun saget netepi wajibe pasa

Syarat rukun saget ngreksa dadi sebabe lebure dosa

Ya Alloh Gusti kita nyuwun badan sehat wal afiat

Amal sholeh saget giyat lan ngedohi laku maksiyat

Ya Alloh Gusti kita nyuwun enggal gampang haji lan umroh

Sangi thowaf lan mbalang jumroh dateng roudhoh saget ziaroh

Ya Alloh Gusti kita nyuwun ampun ngantos kekirangan

Mugia cukup sandang pangan kangge sangu perjuangan

Ya Alloh Gusti kita nyuwun slamet saking fitnah ancaman

Lahir batin sageta aman ngantos mbenjang akhir zaman

Ya Alloh Gusti kita nyuwun mugia para anak lan putu

Ngamal sholeh tulung bantu saget guyub rukun bersatu

Ya Alloh Gusti kita nyuwun “izzal islam wal muslimin

Ya alloh waahlikil kafarota wadz dzoolimin

Ya Alloh Gusti kita nyuwun Slamet mbenjang wonten ing kubur

Gusti Alloh kang sifat Ghofur dosa kita kersaha nglebur

Ya Alloh Gusti kita nyuwun slamet mbenjang diunten kiyamat

Klebet ummat nabi muhammad nampi syafaat rohmat lan nikmat

Aamiin aamiin aamiin aamiin Ya Alloh Robbal ‘aalamiin

Aamiin aamiin aamiin aamiin wayaa mujiibassaailiin

[Warta Batavia/ab]

Source link | Teks Syiir Istighfar Gesang Istiqamah (Jawa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *